Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się tylko w dni robocze przy wykorzystaniu firmy kurierskiej RABEN oraz INPOST. Koszty dostawy zostaną wskazane w Zamówieniu.
  3. Zamówienie złożone do godz. 12.00 zostanie zrealizowane do 48 godzin pod warunkiem wpłaty na konto odpowiedniej kwoty równej sumie z Zamówienia (dotyczy to Klientów z płatnością w formie przelewu).
    W przypadku Klientów, którym przyznano możliwość skorzystania z płatności odroczonej, Klient otrzyma Towar do 48 godzin, jeśli złoży Zamówienie do godz. 12.00 danego dnia.
    W przypadku Zamówienia złożonego po godz. 12.00, cały proces realizacji należy liczyć od następnego dnia.
  4. W momencie odbioru przesyłki, Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika podmiotu doręczającego przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia paczki, niezgodności Towaru z Zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub jego braków, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi podmiotu doręczającego – co wymaga spisania protokołu reklamacyjnego. Procedura zgłaszania wad jakościowych Towarów uregulowana jest odrębnie w niniejszym Regulaminie w ust. 9.3.